LÖNN  Acer platanoides 
Uppdrag av Sörmlands landsting, 2013. Nyköpings lasarett
Geriatrisk avdelning. (Nedan).

LIND  
Tilia cordata
Nyköpings lasarett

 

OXEL  
Sorbus latifolia
Nyköpings lasarett

Röntgenavdelningen.

SKOGSLÖNN 
Ovan, nedan och till vänster.
Nyköpings lasarett.
Intensiv-vårdsavdelningen.

 

SKOGSLÖNN
Universitetssjukhuset i Örebro, (USÖ).