ASK ASK

KERAMISK SKULPTUR...KNOPPAR!
CERAMIC SCULPTURES!

 

Att arbeta med lera är att komma närmare de knoppar jag i så många år gjort målningar av.

Det är ett sätt att både se och känna in varje knopps särart.

Hittils har jag funnit att det inte finns  en knopp som är identiskt lik en annan!

Jag arbetar i stengodslera som sedan skröjbränns och i de flesta fall bränns vidare med t.ex manganoxid, i sågspånsbrännugn eller som raku.

ASK i stengods

Ash, stoneware


 

 

LIND, ASP och BJÖRK, raku.
LIME, ASPEN and BIRCH, raku.

ALM
ELM

BERGUV, stengods, ca 38 cm hög
EAGLE OWL

Ovan och till höger.
KANINER, ca 30 cm höga.

RABBITS

JAPANSK POPPEL, 54 cm hög

LIND under utveckling.
LIME, developing                
Högbränt stengods, 56 cm hög
Stoneware

 

"THE DEVILS WALKING STICK", Göteborgs Botaniska trädgård, temperamålat stengods, 56 cm hög.

PARKOLVON och PLATAN

 


DJURSKULPTURER...
INSPIRERING ANIMALS...
Stoneware, burnt in sawdust.

Närståendes födelsedagar inspirerade mig för några år sedan att skulptera kaniner, som följdes av harar... och senare andra djur .


 

UTTER med sällskap...
OTTER with companion...