VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
Sonja Birgitta Strömkvist
Ånhammar, Södra Flygeln
646 96 STJÄRNHOV.


E-post: sonja.sb@live.se

Augusti 2021...

TRÄDENS KNOPPAR och dito utveckling är fascinerande och jag upphör aldrig att förundras över den årligt återkommade knoppningen, som pågått och pågår sedan miljoner år, på samma sätt och i stort sett med samma utseenden för olika lövträd! 
Här ovan tre knoppar av ASK , Fraxinus excelsior.
Målning i olja, 80 x 100 cm. 2021.

 

Ovan..."DE TRE ASKARNA", som jag har glädjen att följa året om!

OM SKOGSLÖNNEN...
September i lönnen...
I slutet av juni är de hamlade lönnarnas stammar fullständigt försvunna i den omgivande lövmängden, som gör "trädet" till ett slags lövskulptur! De hamlade Askarna paraderar på var sin sida och de stora Ekarna i bakgrunden står praktfullt utslagna, nära sjön Dunkern!

LÖNN...
I slutet på maj  är lönnens löv utvecklade fullt ut!

I början på maj öppnar sig lönnens blomknippen och det doftar honung...

 

APRIL
Den närmaste av gårdslönnarna är i full knopputveckling. Knoppfjällen har börjat öppna sig för att snart släppa fram knopparnas färgrika inre! Ännu en vinter är slut med några rejäla köldknäppar, men "den lilla örten" (Linné) inne i knoppfjällen,  är väl skyddade mot uttorkning och kyla!