2023
 
Rakubrända kaniner. Bränningen skedde hemma hos,  och tillsammans med, keramiker Anna Eilert  en regnig dag i Odensvi. 
Här är "gänget" i sina nya kläder!
Now,  in the ceramic pottery again!2019.
Kaniner och harar "runtom knuten"  inspirerar mig, tillika med ugglor och andra mindre djur i min närhet.
Jag arbetar i stengodslera, skröjbränner och sist färdigbränner i sågspånsugn, eller numera också som raku!
Skrin och burkar har också ingått som en del i de kurser jag gått!


During some years I have  made sculptures from different animals. They are made in stone ware and then burnt in sawdust or as raku!


 

HARMAMMA GER SKOGEN LIV (2016)
 

TRIO  (2018)
 

SOLITUDE   (2017)
 

KATTEN MIA, harar och knoppar i olja på utställning i Konstmagasinet i Katrineholm.
 

HARMÖTE  (2016)
 

BORSÖKNA...
En av de platser som kurserna brände raku på. Det här är i oktober 2012 och båda våra lärare är med, Annmargret och Anna. Trevligt som alltid, även om snön redan visat sig!
(Själv verkar jag inte vaknat än...!)

Ovan och nedan: En form av Peel off!
.

UGNEN...
2014 hade jag flyttat från Julita och kom längre från Eskilstuna Folkhögskola där jag fått möjligheten att bränna mina skulpturer under flera år. Nu bodde jag närmare Strängnäs och fick nu lämna hos EDAB för bränning.
Men det var vanskligt att åka 4,5 mil med obrända skulpturer. Den nya vägen var bitvis mycket smal och kurvig innan 55:an tog vid och på vintern förstås hal. 
Följden blev att jag köpte en egen keramikugn våren 2015. Ett ekonomiskt stort beslut, som jag inte ångrat.
Här  skjuts ugnen långsamt in i ett garage som blir min "brännplats"!

Efter knoppar kom nu en tid med kaniner och harar. Här första bränningen med kaniner!
Det känns nu lugnt att gå ca 50 m till ugnen med en skulptur i famnen mot att åka flera "guppiga" mil med skört gods!

Med egen ugn blev det spännnade att pröva olika stengodsleror! Här en brun sort som blir nästan svart vid skröjbränning. Tyvärr visade den sig vara lite "torr" och ett blad bröts snart lätt av när jag råkade komma för nära...

Brun lera blev ändå till en katt på utställning, här på Konstmagasinet i Katrineholm.
Under en senare utställning hos Kungsörs konstförening fick den ett hem i tillvaron...

 

HARE  från utställningen på Konstmagasinet i Katrineholm, 2016

Berguv och kattuggla står på tork (2016).

Efter några veckor är det dags  för skröjbränning i el.ugn, följt av sågspånsbränning i kutterspån och sågspån.

Färdiga... med sågspånsbränningens oberäkneliga resultat i "färg och mönster"!
 

RAKU-UGNEN!
För några år sedan fick jag överraskande överta en begagnad raku-ugn vilket gav mig möjligheter till  experiment med glasyrer, något som jag prövat på hos Annmargret Johansson-Pettersson och Anna Eilert, Eskilstuna Folkhögskola  samt hos Dan Leonette, Gotland.

 

Annmargret som lotsat mig igenom många turer med rakuleran.

Här bränner vi raku i Borsökna, Eskilstuna.
(27 oktober 2012). En av de absolut första bränningarna mellan 2012 och 2016. 

Skröjbrända burkar i av olika slag,

som glaserades med olika rakuglasyrer!
Vit, Flash, Turkos, Pilotte, Terra Sigilata och Guld!

 

Resultatet för de fyra som blev bäst!
 

Anna

under en paus, när hon hjälpte mig komma igång med min "vådligt farliga gaseldade" rakuugn, i juni 2018.


!

Full fart kring rakutunnan!
 

NAKED RAKU eller PEEL OF.
Ännu heta kaniner på avsvalning...locket avtaget efter att kutterspånet brunnit. Glasyren krackelerar och kan tas bort som ett löst skal.

Två av "Försöksobjekten"...utan skal!
 

En Utter såg dagens ljus efter väldigt mycket sågspånsrök...(2016).
 

Dan/Danny Leonette
som
leder raku-kurser  i Kräklinge-bo, på Gotland.

För att hinna göra alla bränningar på tre dagar hade jag med 12 sköjbrända skrin och burkar.
Dan blandade glasyrer och demonstrerade alla brännningar, nog så flammande, eldiga och sotiga...!

 

Här ovan några av skrinen!
 

Senare...

MOTHER OF PEARL.
Skrin och kanin!
En lång process med, bland annat sulfatbland-ningar för att få variation på färgerna.

KOPPARMATT,
avancerad bränning, ofta med osäkert resultat. Lyckades bra denna gång!

 

Jag pröva-de fem olika glasyrer, och lika många  sätt att bränna, under de tre kursdagar-na. Här ännu några varianter!

PEEL OFF