"HARMAMMA GER SKOGEN LIV"    2018                                 

Skulpturgrupp i sågspånsbränt stengods