SE  KNOPPEN


Se spetsen av den fortlevande naturens historia,
bladets och blommans bristpunkt


Hör suset av tidens alla löv!
Känn vindarna som gått därigenom


Se lövens färger... som stora, i grönt, skiftande moln,
sträckande sig över oss, gömmande sig i rymden bortom
jordens blå aura

 


Se Knoppen,
det yttersta av det Nya


Den frambärande, den frambringande, ständigt förnyande och
ständigt pågående i sina processer för fortsatt liv                        

                Ur min bok I evigheten knoppas träden. Utkom 2017 på eget förlag.

VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
 Sonja B. Strömkvist,                      Ånhammar, Södra flygeln 1,                        646 96 STJÄRNHOV.

Tel. 0158 - 43 111/ 070-516 50 79
E-post: atelje_fridhem@hotmail.com/

sonja.sb@live.se