Välkommen till min hemsida
  Summery in English further down
 

                                                  Sonja Birgitta Strömkvist  (f.d Blycker)
NATUREN är fantastisk!
Under de senaste 25 åren har jag betraktat, målat och skulpterat trädens knoppar och dito knopputveckling samt med växtfysiologins hjälp fått mer kunskap om de processer som leder fram till knopp och knoppning.


MIN FÖRHOPPNING...
att  ge inspiration till besökare på mina utställningar och besökare på min hemsida att själva se nära på dessa naturens ofta häpnadsväckande och fascinerande detaljer, vilka ger oss våra träd, våra blommor ...och i sin förlängning också en del av vårt livsviktiga syre!


ATT ARBETA MED BARN OCH KNOPPAR...
Genom naturskolor och annan naturpedagogík, på eller i anslutning till skolornas verksamhet, skapas möjligheter för barn att se nära på naturen. Intresset för naturens sinnrikhet och mångfald kan väckas tidigt. På så sätt byggs kunskap om naturen!
Bilder och mer info på sidan... WORKSHOP!

 


Nya målningar under arbete våren och sommaren 2017 (och 2016 delvis...).

Nedan...
ALM i Vårskrud

Ovan...
ASK, bladutveckling

Nedan...
EK, bladutveckling


Från arbetet i ateljén...
Där våras det också för BOK och... KLÉMATIS (längst till höger!)
NÅGRA KNOPPAR UNDER UTVECKLING!
Våren 2016 och 2017.


BERGEK...
Sedan ett par år har jag, till och från, arbetat med denna ovanligt färgrika ekknopp, tagen från en låg (här buskliknande) ek, troligtvis Bergek, Quercus petraea.
Den har varit mycket inspirerande, men också utmanande, att försöka förverkliga.
Storlek: 50 x 90 cm


In my studio...
For some years I have,  now and again, worked with this painting of a bud from an Oak, probably Quercus petraea.
It is very inspirering but also a challenge to fully capture it.


 


ALM... Ulmus glabra
Almens blad har lämnat minnen sedan jag var barn. Det fanns en almhäck på norrsidan av vår trädgård. Bladen blev mycket stora och var taggiga i kanterna. De såg lena ut, men var så  överraskande sträva att känna på.

När jag numera ser nära på de mycket små knopparna är det svårt att tro vilka böljande bladverk , om än i sin början... som göms därinne.
Målningen under arbete: Storlek 50 x 94 cm


The buds of  the Elm tree, Ulmus glabra, have interested me since I was a child. There was an hedge of elm at the north side of our garden. The leaves got very large. They looked soft, but was  very rough too.
Nowadays when I look closely at the very small buds of the elm tree, it is hard to believe that inside there are such beautiful,  billowing leaves growing
!


BOK  Fagus silvatica
När den hårt slutna  bok-knoppen öppnar sig visar sig de mycket skira, ljust gröna, veckade löven.
Nedan...
Bilder från årstidernas växlingar och, allra flest, på träden där jag bor...


Photos from different seasons where I live...Mostly trees!

 

 DE TRE ASKARNA...

THE THREE ASHES...


 

Tidig morgon i juli.
Early morning in July.

När ljuset strilar mellan skogens stammar görs andra världar synliga...
When light sprinkles among the stems of the forest other worlds are made visible too...
Forts. 2016
I mitten av mars blommade blåsippor, vitsippor och vårlök för fullt!


In the middle of March, hepatica, wood anemone and gagea lutea had their flowering-season.

NYTT ÅR 2016!
NEW YEAR!
Den 21 januari och -17 grader!

LINDALLÉN  

 

Kväll, den 17 november... en stillhet och tystnad... att hämta frid ur!

 


Nu är min andra bok om trädens knoppar klar!
Now, my second book about buds  is published.
In eternity the trees are buddingSummery in English

WELCOME TO MY WEBSITE!

I am very found of many things that grow in nature and during the last 25 years I have been observing, painting and more recently sculpting, bthe uds of trees  and developmental stages.

Through a commision from Julita Gård, the Swedish Farm Museum, which has a large Garden of Peonies, I also started to make paintings of different varieties of these flowers in 1999.

I am hoping to share some of my inspiration with the visitors to my exhibitions and also through this website.
I hope to make you interested to look closely at these wonderful little details, which give us our trees, flowers...and oxygen!

Since a year ago.. also the animals in my surroundings gives me, as well, a lot of influences when I make ceramics sculptures.


 

Inne bland syrénens stammar och snår täcker nu löven från lönn och syrén marken. Tillsammans med grenverken bildar de en spröd akvarell  i den ännu ljusa novemberdagen.

Trädens stammar som textil skulptur. Konstnär Christina Hallin, Högsjö/Vingåker. Från en utställning på Galllerili, Skärkind, Norsholm  2016.

Trees as textiles sculptures.
Artist Christina Hallin,
Högsjö, Vingåker. 

LÄRK Larix decidua
 HÖST...
AUTUMN


  ..också Hagtornshäcken skiftar nu i höstens färger!
en liten ansats till frost, den 28 oktober!SOMMAR...
SUMMERTIMES...
  

De hamlade askarna och lönnarna grönskar igen!

 

...med de andra två !
En vacker treklang!

Syrénerna blommar denna sommar långt in i juni!
The lilacs.