VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!


Sonja Birgitta Strömkvist
Ånhammar, Södra Flygeln 1, 646 96 STJÄRNHOV.
E-post: sonja.sb@live.se

 

ATT FÖLJA LÖNNEN...
I slutet av juni är de hamlade lönnarnas stammar fullständigt försvunna i den omgivande lövmängden, som gör "trädet" till ett slags lövskulptur! De hamlade Askarna paraderar på var sin sida och de stora Ekarna i bakgrunden står praktfullt utslagna, nära sjön Dunkern!

LÖNN...
I slutet på maj  är lönnens löv utvecklade fullt ut!

I början på maj öppnar sig lönnens blomknippen och det doftar honung...

 

APRIL
Den närmaste av gårdslönnarna är i full knopputveckling. Knoppfjällen har börjat öppna sig för att snart släppa fram knopparnas färgrika inre! Ännu en vinter är slut med några rejäla köldknäppar, men "den lilla örten" (Linné) inne i knoppfjällen,  är väl skyddade mot uttorkning och kyla!

BOK  Fagus sylvatica 
Knopp under utveckling!