SE  KNOPPEN


Se spetsen av den fortlevande naturens historia,
bladets och blommans bristpunkt


Hör suset av tidens alla löv!
Känn vindarna som gått därigenom


Se lövens färger... som stora, i grönt, skiftande moln,
sträckande sig över oss, gömmande sig i rymden bortom
jordens blå aura

 


Se Knoppen,
det yttersta av det Nya


Den frambärande, den frambringande, ständigt förnyande och
ständigt pågående i sina processer för fortsatt liv                        

                                                            Ur min bok I evigheten knoppas träden.


 

     BERGEK   Qureres petraea


VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!

Kontakt:
Sonja Birgitta Strömkvist
Ånhammar, Södra Flygeln 1,
646 96 STJÄRNHOV.

Tel. 0158 - 43111
E-post:
sonja.sb@live.se