Välkommen till min hemsida
  Summery in English further down
 

                                                  Sonja Birgitta Strömkvist  (f.d Blycker)
NATUREN är fantastisk!
Under de senaste 28 åren har jag betraktat, målat och skulpterat trädens knoppar och dito knopputveckling samt med växtfysiologins hjälp fått mer kunskap om de processer som leder fram till knopp och knoppning.


MIN FÖRHOPPNING...
att  ge inspiration till besökare på mina utställningar och besökare på min hemsida att själva se nära på dessa naturens ofta häpnadsväckande och fascinerande detaljer, vilka ger oss våra träd, våra blommor ...och i sin förlängning också en del av vårt livsviktiga syre!

Sedan några år ger mig också djuren i min närhet inspiration till keramisk skulptur!
 

Ovan...
ALM  Ulmus glabra
Olja på duk. Storlek 80 x 140 cm.
2016 -17.

BERGEK  Quercus Petrea
Olja på duk. Storlek 50 x 90 cm.
2016-17.


 

HARMAMMA GER SKOGEN LIV
Sågspånsbränt stengods. Höjd, som mest,ca 35 cm, 

2017.

KLEMATIS, blomknopp Olja på duk.  40 x 40 cm, 2017.


NEDAN.
Bilder från årstidernas växlingar och, allra flest, på träden där jag bor...


Photos from different seasons where I live...Mostly trees!

 


JUNI  De hamlade lövträden, lönn, ask och lind, är nu åter fyllda med löv!

Nedan...
SKÖNA MAJ...   
BEAUTIFUL MAY...

APRIL, 2018,
och snön har smält bort. Nu är också isen på väg att göra detsamma.

Vinter övergår sakta i vår...

De hamlade lövträdens deformerade stammar avtecknar sig mot kvällshimlen. Nya skott tar sats!
Loped trees
.
Omgivningarna...Vi har fått snö!
The surroundings... We got snow!
Photos from January and February 2018


De tre askarna.
The three ashes   Fraxinus exelciorSKYMNING...
TWILIGHT...

Årstider...
Seasongs...

Tidig morgon i juli.
Early morning in July.

När ljuset strilar mellan skogens stammar görs andra världar synliga...
When light sprinkles among the stems of the forest other worlds are made visible too...
Forts. 2016
I mitten av mars blommade blåsippor, vitsippor och vårlök för fullt!


In the middle of March, hepatica, wood anemone and gagea lutea had their flowering-season.

LINDALLÉN  

 

Kväll, den 17 november... en stillhet och tystnad... att hämta frid ur!
Peace...


 

Kontakt:
sonja.sb@live.se     0158 - 431 11     


 Summery in English

WELCOME TO MY WEBSITE!

I am very found of many things that grow in nature and during the last 25 years I have been observing, painting and more recently sculpting, bthe uds of trees  and developmental stages.

Through a commision from Julita Gård, the Swedish Farm Museum, which has a large Garden of Peonies, I also started to make paintings of different varieties of these flowers in 1999.

I am hoping to share some of my inspiration with the visitors to my exhibitions and also through this website.
I hope to make you interested to look closely at these wonderful little details, which give us our trees, flowers...and oxygen!

Since some year sago.. also the animals in my surroundings gives me, as well, a lot of influences when I make ceramics sculptures.


 

BOK Fagus silvatica.
Olja på duk. Storlek: 40 x 94 cm.
2017.

 

ASK  Fraxinus excelsior 
Olja på duk. 60 x 80 cm.
2017.

EK Qurcus robur
Olja på duk. 45 x 112 cm,
2017.

ALMKNOPP
Sågspånsbränt stengods, 2018.

LÖNNKNOPP
Sågspånsbränt stengods, 2018.

Branches of LIND  Tilia cordata

Skugga och ljus...
Shadows and light....


I skogen...
In the Forest...Vintertid...historia.
Det gamla spannmålsmagasinet i timmer, senare gårdsmuséum på Ånhammar, där jag hyr en mindre bostad.
Wintertime...history.
The old storehouse in timber, later on muséum for the estate Ånhammar, where I rent a smaller house.


Thera are a lot of birds around. They like the birdseeds from sunflower.Några vänner i närheten som blir lyckliga när de får morötter och andra restgrönsaker.
Some friends in the neigbourhood!
Happy when having carrots and other rest from vegetatables...

Den gamla eken.
The old oak  Qercus robur 

LÄRK Larix decidua
 HÖST...
AUTUMN


  ..också Hagtornshäcken skiftar nu i höstens färger!
en liten ansats till frost, den 28 oktober!SOMMAR...
SUMMERTIMES...
  

De hamlade askarna och lönnarna grönskar igen!

 

...med de andra två !
En vacker treklang!

Syrénerna blommar denna sommar långt in i juni!
The lilacs.