VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
WELCOME TO MY HOMEPAGE!
Sonja Birgitta Strömkvist
Ånhammar, Södra Flygeln
646 96 STJÄRNHOV,
SWEDEN.


E-post: sonja.sb@live.se

TRÄDENS KNOPPAR och dito utveckling är fascinerande och jag upphör aldrig att förundras över den årligt återkommade knoppningen, som pågått och pågår sedan miljoner år, på samma sätt och i stort sett med samma utseenden för olika lövträd! 
Här ovan tre knoppar av ASK , Fraxinus excelsior.
Målning i olja, 80 x 100 cm. 2021.


The buds of trees and their development is fascinating and I never stop to be surprised at the annual budding, which are going on since millions of years, in the same way and in principal  with the same appearance for different broad-leaf trees.