Välkommen till min hemsida
  Summery in English further down
 

                                                  Sonja Birgitta Strömkvist  (f.d Blycker)
NATUREN är fantastisk!
Under de senaste 27 åren har jag betraktat, målat och skulpterat trädens knoppar och dito knopputveckling samt med växtfysiologins hjälp fått mer kunskap om de processer som leder fram till knopp och knoppning.


MIN FÖRHOPPNING...
att  ge inspiration till besökare på mina utställningar och besökare på min hemsida att själva se nära på dessa naturens ofta häpnadsväckande och fascinerande detaljer, vilka ger oss våra träd, våra blommor ...och i sin förlängning också en del av vårt livsviktiga syre!


 ALM i Vårskrud
NÅGRA KNOPPAR UNDER UTVECKLING!
Våren 2016 och 2017.


BERGEK...
Sedan ett par år har jag, till och från, arbetat med denna ovanligt färgrika ekknopp, tagen från en låg (här buskliknande) ek, troligtvis Bergek, Quercus petraea.
Den har varit mycket inspirerande, men också utmanande, att försöka förverkliga.
Storlek: 50 x 90 cm


In my studio...
For some years I have,  now and again, worked with this painting of a bud from an Oak, probably Quercus petraea.
It is very inspirering but also a challenge to fully capture it.


 


ALM... Ulmus glabra
Almens blad har lämnat minnen sedan jag var barn. Det fanns en almhäck på norrsidan av vår trädgård. Bladen blev mycket stora och var taggiga i kanterna. De såg lena ut, men var så  överraskande sträva att känna på.

När jag numera ser nära på de mycket små knopparna är det svårt att tro vilka böljande bladverk , om än i sin början... som göms därinne.
Målningen under arbete: Storlek 50 x 94 cm


The buds of  the Elm tree, Ulmus glabra, have interested me since I was a child. There was an hedge of elm at the north side of our garden. The leaves got very large. They looked soft, but was  very rough too.
Nowadays when I look closely at the very small buds of the elm tree, it is hard to believe that inside there are such beautiful,  billowing leaves growing
!

Omgivningarna...Vi har fått snö!
The surroundings... We got snow!
Photos from January and February 2018

Bilder från årstidernas växlingar och, allra flest, på träden där jag bor...

Photos from different seasons where I live...Mostly trees!

 


De tre askarna.
The three ashes   Fraxinus exelciorSKYMNING...
TWILIGHT...

Årstider...
Seasongs...

Tidig morgon i juli.
Early morning in July.

När ljuset strilar mellan skogens stammar görs andra världar synliga...
When light sprinkles among the stems of the forest other worlds are made visible too...
Forts. 2016
I mitten av mars blommade blåsippor, vitsippor och vårlök för fullt!


In the middle of March, hepatica, wood anemone and gagea lutea had their flowering-season.

LINDALLÉN  

 

Kväll, den 17 november... en stillhet och tystnad... att hämta frid ur!
Peace...


 

Kontakt:
sonja.sb@live.se     0158-431 11       


KOMMANDE
Inställt mitt deltagande i Uppsala botaniska trädgård den 19 maj  pga  av annan verksamhet.


 Summery in English

WELCOME TO MY WEBSITE!

I am very found of many things that grow in nature and during the last 25 years I have been observing, painting and more recently sculpting, bthe uds of trees  and developmental stages.

Through a commision from Julita Gård, the Swedish Farm Museum, which has a large Garden of Peonies, I also started to make paintings of different varieties of these flowers in 1999.

I am hoping to share some of my inspiration with the visitors to my exhibitions and also through this website.
I hope to make you interested to look closely at these wonderful little details, which give us our trees, flowers...and oxygen!

Since a year ago.. also the animals in my surroundings gives me, as well, a lot of influences when I make ceramics sculptures.


 


BOK  Fagus silvatica
När den hårt slutna  bok-knoppen öppnar sig visar sig de mycket skira, ljust gröna, veckade löven.

This tree isn´t so commen in this part of Sweden, but I found some buds in a park!

Grenar av LIND.
Branches of LIND  Tilia cordata

Skugga och ljus...
Shadows and light....


I skogen...
In the Forest...Vintertid...historia.
Det gamla spannmålsmagasinet i timmer, senare gårdsmuséum på Ånhammar, där jag hyr en mindre bostad.
Wintertime...history.
The old storehouse in timber, later on muséum for the estate Ånhammar, where I rent a smaller house.


Thera are a lot of birds around. They like the birdseeds from sunflower.Några vänner i närheten som blir lyckliga när de får morötter och andra restgrönsaker.
Some friends in the neigbourhood!
Happy when having carrots and other rest from vegetatables...

Den gamla eken.
The old oak  Qercus robur 

LÄRK Larix decidua
 HÖST...
AUTUMN


  ..också Hagtornshäcken skiftar nu i höstens färger!
en liten ansats till frost, den 28 oktober!SOMMAR...
SUMMERTIMES...
  

De hamlade askarna och lönnarna grönskar igen!

 

...med de andra två !
En vacker treklang!

Syrénerna blommar denna sommar långt in i juni!
The lilacs.