VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA!
WELCOME TO MY HOMEPAGE!
Sonja Birgitta Strömkvist
Ånhammar, Södra Flygeln
646 96 STJÄRNHOV,
SWEDEN.


E-post: sonja.sb@live.se

TRÄDENS KNOPPAR och dito utveckling är fascinerande och jag upphör aldrig att förundras över den årligt återkommade knoppningen, som pågått och pågår sedan miljoner år, på samma sätt och i stort sett med samma utseenden för olika lövträd! 
Här ovan tre knoppar av ASK , Fraxinus excelsior.
Målning i olja, 80 x 100 cm. 2021.


The buds of trees and their development is fascinating and I never stop to be surprised at the annual budding, which are going on since millions of years, in the same way and in principal  with the same appearance for different broad-leaf trees. 

 

AKTUELLT I ADVENT!     ACTUAL IN ADVENT!
An Event at VERKSTAD KONSTHALL in Norrköping arranged by the artist, Åsa Andersson, Stockholm. The 27 of November - the 18 th of December.                        Theme: CLOUDS!


Den 27 november 2021 kl. 13 öppnade  den experimentella konsthallsbutiken Molnsinne på VERKSTAD KONSTHALL i Norrköping.
Det är en form av "Art to go", där konstnären Åsa Andersson, Stockholm,  presenterar sin Hyllformation MOLNSINNE tillsammans med inbjudna konstnärers konst, konsthantverk, slöjd och design. Samtliga inspirerade av "Moln" på ett eller annat sätt!
Adress: Tunnbindaregatan 37. 
Öppettider: 27 nov-18 dec, torsdag-lördag kl. 12-16.

 

Ovan...
Två av mina bidrag...sågspånsbrända vinddrivna lönnlöv i stengodslera!
Fler löv på nästa sida; "i ateljé och verkstad"!