Den 21 maj , under Linnés Födelsedagsfest i Linnéträdgården i Uppsala, visade jag målningar i Orangeriet.
Målningarna visade knopputveckling hos Ask, Fraxinus exelsior (de två övre).
Nedre raden;  Ek Quercus robur, Alm Ulmus glabra och Bok Fagus silvatica
Evolutionsmuséet visade samtidigt intressanta föremål ur Linnélärjungen  Carl Peter Tunbergs samlingar.The 21th of May I had an exhibition in the Orangery in Linnégården in Uppsala.
The paintings showed the development of Ash Fraxinus excelsior (the top).
From the left at the bottom;  Oak Cuercus petrea, Elm Ulmus glabra  and Beech Fagus silvatica.

The Museum of Evolution in Uppsala showed at the same time some interesting objects from the  collection of the disciple of Linné, Carl Peter Tunberg.