Januari - februari 2021
Pågående Vinterlandskap...
Under de senaste åren har jag  fått mer tid för landskapsmåleri. Det är vilsamt att vidga seendet från "knopp" till hela skogar, berg och sjö! Och inte minst... alla dessa skiftande himlar! 

 

Genom snöfall då och då är parkudden med sin kulle, sina ekar, tallar och sjön Dunkern helt eller delvis snötäckta. Vinterhimlen välver sig högt över skogskammen och den lågt liggande solen bakom molnen ger svaga återsken i en blandning av rosa och ockra.

2019   SEPTEMBERHIMMEL ÖVER DUNKERN   (80 x 80 cm)
 

2014    DET OGRIPBARA LANDSKAPET
Målningar från en utställning med musik och måleri  på Galleri Hjälmarstrand, Örebro.