VINTERN  2021
Pågående målning av landskap från Ånhammar i Stjärnhov.
(80 x 80 cm)


 

Medan vinter övergår i vår så blir också höstens och sommarens påbörjade sjölandskap sakta färdiga. Tunna "lager på lager" som  får torka emellan. (80 x 115 cm
resp. 50 x 70 cm)

2019   SEPTEMBERHIMMEL ÖVER DUNKERN   (80 x 80 cm)
 

2014    DET OGRIPBARA LANDSKAPET
Målningar från en utställning med musik och måleri  på Galleri Hjälmarstrand, Örebro.