ASK

Nedan, och till höger,
ett urval av
knoppmålningar, mellan åren 2015 - 2011.


Some paintings during 2015-2011

 

UPPTÄCKTSRESOR

Det är alltid lika fascinerande att gå på upptäcktsfärd bland träd och buskar och se nära på knoppar i olika stadier av utveckling och ...i vintersömn.

Linné talade om Knopparnas vinterhus.

Genom paleobotaniken får vi veta att  träden som arter finns dokumenterade i form av lövfossiler sedan många miljoner år. Som ett led i denna oerhörda tidsrymds återkommande metamorfos bildas från sommar till vår ständigt nya knoppar.

"Titta, nu knoppas träden"!

 

Den inneboende kraften och det magiska i det som sker, får mig att känna en särskild närhet till träden och övriga växter i alla dess former.

It´s always fascinating going around looking near at buds at tree and bushes when they are developing, also nice to look at buds during the winter.
Linné talked about their "wintersleeping..."

 

ALM  Ulmus glabra  

HÄGG

BJÖRK

HASSEL Corylus avellana                             

SÄLG   Salix caprea  

EK Quercus rubus

VILDAPEL, Malus sylvestris,

ÄPPLE  Malus


 

HÄGG

HÄGG   Prunus padus 

Utveckling av en häggknopp!