UPPTÄCKTS-        RESOR

Det är alltid lika fascinerande att gå på upptäcktsfärd bland träd och buskar och se nära på knoppar i olika stadier av utveckling och ...i vintersömn.

Linné talade om Knopparnas vinterhus.

Genom paleobotaniken får vi veta att  träden som arter finns dokumenterade i form av lövfossiler sedan många miljoner år. Som ett led i denna oerhörda tidsrymds återkommande metamorfos bildas från sommar till vår ständigt nya knoppar.

"Titta, nu knoppas träden"!

 

Den inneboende kraften och det magiska i det som sker, får mig att känna en särskild närhet till träden och övriga växter i alla dess former.

It´s always fascinating going around looking near at buds at tree and bushes when they are developing, also nice to look at buds during the winter.
Linné talked about their "wintersleeping..."
 

ORIENTHAGTORN Crataegus ,
från Norra Arboretet, Umeå!

KLEMATIS  Clematis

SKOGSALM,
Ulmus glabra

 

EK Quercus rubus

MAGNOLIA Magnolia,
från Botaniska trädgården i Göteborg.

 

SYKOMORLÖNN
Acer pseudoplatanus,
från Tranemåla gård, Karlshamn, Blekinge.

 

ÄPPLE  Malus domestica
 

AL  Alnus glutinosa
 

ASP Populus tremula
(50 x 180 cm)

MÅLNINGAR FRÅN 2017-2019

ASK 

BERGEK Queres petraea       (50 x 90 cm)

BOK Fagus sylvatica

Nedan, och på sidorna, ett urval av
knoppmålningar, mellan åren 2015 - 2010.


Some paintings during 2015-2010

HASSEL       
Corylus avellana                             

SÄLG   Salix caprea  


Målningar från 2005- 2009
 

 VILDAPEL
Malus sylvestris 
 

HÄGG
Prunus padus

 

SIBIRISK APEL Malus baccata,
från den apel, som planterades på Hammarby utanför Uppsala under Linnés tid, och som fortfarande lever!

 

ASK 
Fraxinus excelsior

 

HÄGG Prunus padus
 

RÖNN 
Sorbus aucuparia

 

SVARTA VINBÄR
Ribes nigrum

 

ASK      Fraxinus exelsior                                                     (100 x 80 cm)

ASK                                                   (90 x100 cm)

EK  Quercus robur                          (50 x140 cm)

ALM MED FRÖHUS                ( 80 x140 cm)
Ulmus glabra

 

SKOGSLÖNN Acer platanoides
(50 x 200 cm)

 

HÄGG  Prunus padus 
 

TALL P inus sylvestris

ASP  Populus tremula
.

SKOGLÖNN
Acer platanoides

 (120 x 220 cm)

 

SKOGSLÖNN Acer platanoides  
(130 x 220 cm)

 

HÄGG  Prunus padus
 

HÄSTKASTANJ
Aesculus hippocastanum

(50 x 185 cm)

 

MINA FÖRSTA MÅLNINGAR AV SKOGSLÖNNENS KNOPPAR
1990 -- 1994

 

HJÄRTVALNÖT 
Juglans alanthifolia,
från Botaniska trädgården i Göteborg.

 

Den allra Första!