Kolskisser av bokknoppar som så småningom  blir till målningar. Processen kan vara lång... 2013 (klar 2016).

Under vårvintern 2013 var inspirationen och  aktiviteten i ateljén hög och många projekt tog sin början!

I ateljén, ett år senare. Nu har jag kommit lite längre och nya knoppar som alm, hassel och lönn har tillkommit och börjar bli klara...och i kylskåpet har knoppkvistarna, till och från, sin plats  för att kunna vara modeller under en längre tid, som ibland kan bli till månader (eller år... i utdragna fall ).HASSEL...

Den färdiga målningen av hasselkvisten med sina knoppar.

Knopparna är inspirerande med sina långsträckta  former, gyllene knoppfjäll och vackert veckade löv som framträder under vårens gång.

En utsprickande bokknopp får här sällskap av en almknopp på G!
Nedan.
Rönnknoppar  från Alnarp, varianten Marie-Louise!I mars antog jag utmaningen HASSEL....Mycket svårt att förverkligea. Hasselhängena skiftade alltefter ljus och dagarnas gång. Till sist tog jag fasta på en rosa nyans, som jag tyckte  blev det  samlade intrycket av hasselhängenas diminutiva fjäll.

Men ett rätt intensivt sökande blev det och många, många besök i luppen...Målningarna ändrade sig nu vartefter arbetet framskred.