Fler målningar, och numera också keramiska skulpturer i form av harar och kaniner, finns utplacerade på olika platser inom kommun och landsting. Jag har tyvärr inte fler "på plats-bilder" ännu.


LÖNN  Acer platanoides 
Uppdrag av Sörmlands landsting, 2013. Nyköpings lasarett.
(Nedan).

LIND  
Tilia cordata
Nyköpings lasarett

 

OXEL  
Sorbus latifolia
Nyköpings lasarett


Röntgenavdelningen.

SKOGSLÖNN 
Ovan, nedan och till vänster.
Nyköpings lasarett.
Intensiv-vårdsavdelningen.

 

SKOGSLÖNN
Universitetssjukhuset i Örebro, (USÖ).