Some paintings and sculptures in public!

LÖNN  Acer platanoides    Originalmålningarna från 2005-2006.
Inköptes av Sörmlands landsting omkring 2008, men har inte varit så lätta att placeras på grund av sin storlek, förrän hösten 2021.
Huvudentrén på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

Bilderna från den 6 januari 2022.


Nedan...
"Den Sibiriska apeln", Malus baccata, på Linnés Hammarby inspirerade till denna knoppmålning, våren 2009, då själva apeln var omkring 250 år gammal!
Eskilstuna stad; placering i Stadshuset.

 
LÖNN  Acer platanoides 
Uppdrag av Sörmlands landsting, 2013. Nyköpings lasarett.
(Nedan). Här i betydligt mindre format än originalmålningarna.

SKOGSLÖNN
Universitetssjukhuset i Örebro, (USÖ). Inköpt 2007.

BLOMUTVECKLING
Lönnens blomknoppar utvecklas först, vanligtvis  på lönnar som är minst 25 år! 


Mått:
Höjd 220 cm. Bredd 110 cm.

BLADUTVECKLING
från ung lönn, alltså yngre än 25 år, även om variationer förekommer!


Mått:
Höjd 220 cm. Bredd 130 cm.

SOLITUDE 
Katrineholms kommun  2018

 

HARMÖTE
Sörmlands landsting  2017

ASP  Populus tremula
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

 

LIND  
Tilia cordata
Nyköpings lasarett

 

OXEL  
Sorbus latifolia
Nyköpings lasarett


Röntgenavdelningen.

SKOGSLÖNN 
Ovan, nedan och ovan.
Nyköpings lasarett.
Intensiv-vårdsavdelningen.