Paintings and sculptures in public!

LÖNN  Acer platanoides    Originalmålningarna från 2005-2006.
Inköptes av Sörmlands landsting omkring 2008, men har inte kunnat placeras, på grund av sin storlek, förrän hösten 2021.
Huvudentrén på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

Bilderna från den 6 januari 2022.


Nedan...
"Den Sibiriska apeln" på Linnés Hammarby inspirerade till denna knoppmålning, våren 2009, då själva apeln var omkring 250 år gammal!
Inköpt av Sörmlands landsting för att ges som gåva till Eskilstunas 350-års jubiléum, samma år! 
Den är placerad i Rådhuset.
LÖNN  Acer platanoides 
Uppdrag av Sörmlands landsting, 2013. Nyköpings lasarett.
(Nedan). Här i betydligt mindre format än originalmålningarna.

SKOGSLÖNN
Universitetssjukhuset i Örebro, (USÖ). Inköpt 2007.

BLOMUTVECKLING
Lönnens blomknoppar utvecklas först, vanligtvis  på lönnar som är minst 25 år! 


Mått:
Höjd 220 cm. Bredd 110 cm.

BLADUTVECKLING
från ung lönn, alltså yngre än 25 år, även om variationer förekommer!


Mått:
Höjd 220 cm. Bredd 130 cm.

SOLITUDE 
Katrineholms kommun  2018

 

HARMÖTE
Sörmlands landsting  2017

ASP  Populus tremula
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

 

LIND  
Tilia cordata
Nyköpings lasarett

 

OXEL  
Sorbus latifolia
Nyköpings lasarett


Röntgenavdelningen.

SKOGSLÖNN 
Ovan, nedan och ovan.
Nyköpings lasarett.
Intensiv-vårdsavdelningen.