Ett urval av målningar  som hamnat i offentlig miljö + en skulpturgrupp..


LÖNN  Acer platanoides 
Uppdrag av Sörmlands landsting, 2013. Nyköpings lasarett.
(Nedan).

SKOGSLÖNN
Universitetssjukhuset i Örebro, (USÖ).

HARMÖTE
Sörmlands landsting  2017

ASP  Populus tremula
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

 

LIND  
Tilia cordata
Nyköpings lasarett

 

OXEL  
Sorbus latifolia
Nyköpings lasarett


Röntgenavdelningen.

SKOGSLÖNN 
Ovan, nedan och ovan.
Nyköpings lasarett.
Intensiv-vårdsavdelningen.