UPPTÄCKTS-        RESOR

Det är alltid lika fascinerande att gå på upptäcktsfärd bland träd och buskar och se nära på knoppar i olika stadier av utveckling och ...i vintersömn.

Linné talade om Knopparnas vinterhus.

Genom paleobotaniken får vi veta att  träden som arter finns dokumenterade i form av lövfossiler sedan många miljoner år. Som ett led i denna oerhörda tidsrymds återkommande metamorfos bildas från sommar till vår ständigt nya knoppar.

"Titta, nu knoppas träden"!

 

Den inneboende kraften och det magiska i det som sker, får mig att känna en särskild närhet till träden och övriga växter i alla dess former.

DISCOVERIES...
It´s always fascinating going around looking near at buds at tree and bushes when they are developing, also nice to look at buds during the winter.
Linné talked about their "wintersleeping..."
 

Petrus Löflings avhandling från 1749 om trädens knoppar i Akademiträdgården i Uppsala.

 

Carl von Linné på äldre dagar.
Carl von Linné in older days.


FAKTA:
LÖVSPRICKNING
Knoppar av olika slag anläggs redan från hösten eller sensommaren och innehåller anlagen för det som ska bli grenar, blad och blommor.
Växter har ett system för ljusmätning, fytokrom-systemet, som gör att de kan läsa av den allt kortare dagslängden på hösten.

Därför kan de i tid anlägga knoppar och bygga upp ett förråd av näring med förhöjda sockerhalter i stammar och grenar för att klara vinterkylan.
I knopparna ligger nästa års blad/blommor och väntar, så hårt sammanpressade och nästan helt utan vatten, inneslutna av de skyddande knoppfjällen.


HORMONER STYR
Knopparna innehåller till att börja med höga halter av ett vilohormon som hindrar dem från att slå ut om det skulle bli för varmt under vintern.

Halterna av vilohormonet sjunker under vinterns lopp och ersätts när våren närmar sig istället av ett knoppväckande hormon som får knopparna att börja svälla!

Källa;
Sveriges Natur

EK       Qurcus robur
            
  ca 50 cm x 180 cm

SYKOMORLÖNN
Acer pseudoplatanus,
från Tranemåla gård, Karlshamn, Blekinge.

                     ca 50  x 170 cm

ÄPPLE  Malus domestica
 

AL  Alnus glutinosa
 

ASP Populus tremula
                              50 x 180 cm

ASK   Fraxinus exelsior
(45 x 160 cm)

2018
ALM Ulmus glabra, med fröhus
           
       ca 80 x 170 cm 
 

2018
BERGEK
Quercus petraea          ca
50 x 90 cm

BOK Fagus sylvatica
                               41 x 96 cm

Nedan, och på sidorna, ett urval av
knoppmålningar, mellan åren 2015 - 2010.

Some paintings during 2015-2010

MAGNOLIA Magnolia,
från Botaniska trädgården i Göteborg.
 

 

SKOGSALM,
Ulmus glabra

 

2014    KLEMATIS  Clematis    40 x 40 cm

2014
ORIENTHAGTORN
Crataegus ,
från Norra Arboretet, Umeå.  
  Ca 50 x 70 cm 

HASSEL       
Corylus avellana                             

SÄLG   Salix caprea  


Målningar från 2005- 2009

 

HÄGG
Prunus padus

 

SIBIRISK APEL Malus baccata,
från den apel, som planterades på Hammarby utanför Uppsala under Linnés tid, och som fortfarande lever!

A bud from the old Sibirien Malus baccata in the garden of Carl von Linné at Hammarby, Uppsala.
                Ca 70 x 90 cm
 

HÄGG Prunus padus
 

RÖNN 
Sorbus aucuparia

 

SVARTA VINBÄR
Ribes nigrum

 

                                                                                          

2019  ASK  Fraxinus excelsior
Lövutveckling   
110 x 100 cm                                                                                                                                          

2018  ASK                                          58 x 78 cm 

EK   Lövutveckling 
Qurqus robur                        
 47 x 112 cm

SKOGSLÖNN Acer platanoides
                                                            50 x 200 cm

 

HÄGG  Prunus padus 
 

TALL P inus sylvestris                  ca 80 x 80 cm

ASP  Populus tremula
.

SKOGLÖNN  Acer platanoides
                                                         120 x 220 cm

 

SKOGSLÖNN  Acer platanoides  
                                                          130 x 220 cm

 

RÖNN  Sorbus aucuparia 
Samma knopp sedd från tre håll.
The same bud seen from three directiones.
                                              60 x 70 cm

HÄGG  Prunus padus
(45 x 155 cm)
 

HÄSTKASTANJ
Aesculus hippocastanum

(50 x 185 cm)

 

MINA FÖRSTA MÅLNINGAR AV SKOGSLÖNNENS KNOPPAR
1990 -- 1994

MY VERY FIRST PAINTINGS OF THE BUDS OF THE MAPLE TREE.
 

HJÄRTVALNÖT 
Juglans alanthifolia,
från Botaniska trädgården i Göteborg
 (45 x 160 cm)

 

Den allra Första!